Nissan przedstawia wizję Ambition 2030

Nissan Motor Co., Ltd. zaprezentował dziś program Nissan Ambition 2030 – nową, długofalową wizję firmy. Zakłada ona przede wszystkim zwiększanie możliwości w zakresie mobilności. W odpowiedzi na kluczowe potrzeby środowiska, społeczeństwa i klientów, Nissan chce stać się producentem prawdziwie zrównoważonym. Producentem, który dąży do stworzenia czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla wszystkich świata. W ramach tej wizji firma pragnie dostarczać wartość strategiczną poprzez usprawnianie podróży swoich klientów, oferując im niezawodne, atrakcyjne i bardziej zintegrowane doświadczenia. Ponadto, dzięki współpracy z innymi podmiotami, chce umożliwiać społeczeństwu budowanie inteligentnego ekosystemu ze zintegrowaną mobilnością.

Nissan Ambition 2030

W ciągu najbliższych dziesięciu lat Nissan będzie dostarczał emocjonujące samochody elektryczne i innowacje technologiczne, rozwijając jednocześnie działalność na całym świecie. Wizja ta przyczynia się do realizacji celu Nissana. Jest nim osiągnięcie neutralności węglowej w całym cyklu życia produktów do roku obrotowego 2050.

Dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida powiedział: „Rola firm w zaspokajaniu potrzeb społecznych jest coraz większa. W ramach programu Nissan Ambition 2030 będziemy dążyć do budowy nowej ery elektryfikacji. Będziemy rozwijać technologie ograniczające emisję dwutlenku węgla oraz poszukiwać nowych możliwości biznesowych. Chcemy przekształcić Nissana w zrównoważoną firmę, która jest naprawdę potrzebna zarówno klientom, jak i społeczeństwu”.

Nissan Chill-Out
Przyspieszenie rozwoju zelektryfikowanej mobilności

Dzięki swoim pionierskim działaniom na rynku samochodów elektrycznych, Nissan upowszechnił tego typu pojazdy. Zainwestował także w budowę infrastruktury ładowania oraz zarządzania energią. Umieszczając elektryfikację w centrum długoterminowej strategii Nissan Ambition 2030, firma zamierza przyspieszyć proces elektryfikacji samochodów w swojej ofercie oraz tempo wprowadzania innowacji technologicznych. Wszystko dzięki inwestycjom o wartości 2 bilionów jenów w ciągu najbliższych pięciu lat.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów dotyczące zróżnicowanej gamy atrakcyjnych samochodów, Nissan wprowadzi 23 nowe modele z napędem zelektryfikowanym. W tym znajdzie się 15 pojazdów całkowicie elektrycznych do roku 2030. Producent będzie dążyć do osiągnięcia poziomu elektryfikacji przekraczającego 50% w skali globalnej dla marek Nissan i Infiniti.

Nissan Hang-Out

Dzięki wprowadzeniu 20 nowych modeli wyposażonych w napęd elektryczny i e-POWER w ciągu najbliższych pięciu lat, Nissan zamierza zwiększyć udział sprzedaży samochodów zelektryfikowanych na głównych rynkach do roku 2026, w tym:

  • Europa: do ponad 75% sprzedaży
  • Japonia: do ponad 55% sprzedaży
  • Chiny: do ponad 40% sprzedaży
  • Stany Zjednoczone: do 40% sprzedaży (tylko samochodów elektrycznych) do roku obrotowego 2030
Nissan Hang-Out

„Jesteśmy dumni z naszych wieloletnich osiągnięć w dziedzinie innowacji oraz roli w zapoczątkowaniu rewolucji w zakresie napędów elektrycznych. Nasze nowe ambicje obejmują utrzymanie pozycji lidera w przyspieszaniu procesu naturalnego przejścia na samochody elektryczne. Zrobimy to poprzez przyciąganie klientów atrakcyjną ofertą, wzbudzanie entuzjazmu, ułatwianie adaptacji nowych rozwiązań i tworzenie czystszego świata” – powiedział dyrektor operacyjny Nissana Ashwani Gupta.

Przedstawiając kolejny etap elektrycznej przyszłości Nissana, firma zaprezentowała dziś trzy nowe modele koncepcyjne. Dzięki wyrafinowanym rozwiązaniom technologicznym zapewniają one niezwykłe doznania. Pojazdy te zapowiadają ekscytujące możliwości, jakie Nissan stara się wprowadzić do szerokiej oferty nowych zaawansowanych samochodów i ekosystemów.

Nissan Hang-Out
Większa dostępność i innowacje w mobilności

Ambicją Nissana jest wspieranie szerszego dostępu do bezpiecznej i atrakcyjnej mobilności. Aby osiągnąć ten cel, firma będzie kontynuować prace nad rozwojem akumulatorów litowo-jonowych. Wprowadzi także technologię pozwalającą na ich produkcję bez użycia kobaltu, aby obniżyć ich koszt o 65% do roku obrotowego 2028.

Nissan zamierza wprowadzić na rynek samochód elektryczny wyposażony w opracowane przez siebie akumulatory ze stałym elektrolitem (ASSB – all-solid-state batteries). Dokona tego do roku 2028 i przygotuje pilotażową linię produkcyjną w zakładzie w Jokohamie już w roku 2024. Poprzez wprowadzenie przełomowej technologii akumulatorów ASSB, Nissan będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę samochodów elektrycznych we wszystkich segmentach. Będzie także mógł zaoferować w nich lepszą dynamikę i udoskonalone właściwości jezdne.

Nissan Max-Out

Dzięki skróceniu czasu ładowania do poziomu jednej trzeciej czasu obecnie potrzebnego, akumulatory ASSB sprawią, że pojazdy bezemisyjne będą bardziej wydajne i przystępne. Ponadto, Nissan oczekuje, że wprowadzenie technologii ASSB obniży koszt zestawów akumulatorów do 75 USD za kWh do roku 2028. W przyszłości zamierza obniżyć go jeszcze bardziej, do poziomu 65 USD za kWh. Wszystko po to, aby osiągnąć równowagę kosztową pomiędzy samochodami elektrycznymi i benzynowymi.

Nissan Max-Out

Nissan dąży do stworzenia globalnego systemu dostaw akumulatorów, aby zaspokoić rosnący popyt klientów na nowe samochody. We współpracy z partnerami, Nissan zamierza zwiększyć swoją globalną zdolność produkcyjną akumulatorów do 52 GWh do roku 2026. Marka zamierza następnie powiększyć ją do 130 GWh do roku 2030.

W ramach programu Nissan Ambition 2030 firma dąży również do rozszerzenia zakresu korzyści płynących z mobilności poprzez udostępnienie większej liczbie klientów zaawansowanych inteligentnych technologii wspomagania kierowcy. Działania te będą również wspierać wysiłki Nissana w zakresie tworzenia nowych usług i nawiązywania współpracy z partnerami w dziedzinie mobilności.

Nissan Surf-Out

Firma zamierza rozszerzyć zastosowanie technologii ProPILOT na ponad 2,5 miliona pojazdów marki Nissan i Infiniti do roku obrotowego 2026. Producent będzie również dalej rozwijać swoje technologie w obszarze samochodów autonomicznych. Będzie dążyć do wprowadzenia systemów LiDAR nowej generacji w praktycznie wszystkich nowych modelach do roku 2030.

Nissan Surf-Out
Globalny ekosystem dla mobilności i nie tylko

Oprócz modernizacji technologii, Nissan będzie również wykorzystywał lokalne zdolności produkcyjne i zaopatrzeniowe, aby zwiększyć konkurencyjność swoich samochodów elektrycznych. Firma rozszerzy unikatową koncepcję hubu pojazdów elektrycznych, EV36Zero, która została wprowadzona w Wielkiej Brytanii, na inne główne rynki, w tym Japonię, Chiny i Stany Zjednoczone. EV36Zero to w pełni zintegrowany ekosystem produkcyjno-usługowy. Łączy on mobilność i zarządzanie energią, a jego celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Nissan Surf-Out

Zapewnienie przyjazności akumulatorów samochodowych dla środowiska będzie nadal priorytetem dla Nissana, w oparciu o dziesięcioletnie doświadczenie firmy w zakresie ich ponownego wykorzystania i recyklingu, zdobyte dzięki współpracy z 4R Energy. Producent zamierza również rozbudować swoje zakłady regeneracji akumulatorów poza Japonią. Otworzy nowe lokalizacje w Europie w roku 2022 i w Stanach Zjednoczonych w roku 2025. Infrastruktura regeneracji akumulatorów Nissana będzie wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w zarządzaniu energią. Ponadto, koncern zamierza w połowie lat 20. XXI wieku w pełni skomercjalizować swoje systemy akumulatorów domowych oraz V2X (vehicle-to-everything). Umożliwiają one wzajemną komunikację pomiędzy pojazdami oraz komunikację samych pojazdów z ich otoczeniem. Co więcej, firma zainwestuje do 20 miliardów jenów do 2026 roku w infrastrukturę ładowania.

W miarę zwiększania tempa innowacji, Nissan zamierza także zatrudnić ponad 3000 osób w działach zaawansowanych badań i rozwoju na całym świecie. Jednocześnie będzie również podnosił kwalifikacje swoich obecnych pracowników. Firma będzie również rozwijać współpracę w ramach Aliansu, aby umożliwić oszczędności i dzielenie się wiedzą w takich dziedzinach jak technologie neutralne pod względem emisji CO2, elektryfikacja, oprogramowanie i usługi.

Po zakończeniu realizacji planu transformacji Nissan NEXT, firma zamierza utrzymać dotychczasowy model działalności w perspektywie długoterminowej, osiągając skonsolidowaną marżę zysku operacyjnego na poziomie powyżej 5%.

Informacja prasowa

Pozostałe wiadomości tutaj


Jeśli podoba Ci się Overdrive i to co robimy, to możesz nas wspierać za pośrednictwem serwisu PATRONITE. Uzyskasz dostęp do dodatkowych materiałów i atrakcji. Dla wspierających fanów przewidujemy między innymi: dostęp do zamkniętej grupy na facebooku, własny blog na naszej stronie, gadżety, możliwość spotkania z naszą redakcją, a także uczestniczenie w testach. Zapraszamy zatem na nasz profil na PATRONITE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.